slide image

Test of English as a Foreign Language

Дізнатись більше
slide image

Test of English for International Communication

Дізнатись більше
slide image

International English Language Testing System

Дізнатись більше
slide image

Upcoming Optional Course

1 2 September

Phrasal Verbs and Idioms

Learn More
Сайт дистанційного навчання циклової комісії з ІНОЗЕМНИХ МОВ кафедри соціально-гуманітарних наук одеку


Голова циклової комісії:   Шотова-Ніколенко Ганна Василівна

Кафедра іноземних мов ОДЕКУ була заснована в 1932 році. Значний внесок в становлення і розвиток кафедри у різні роки внесли канд. пед. наук Бурлак Д. Г., старші викладачі, учасники Вітчизняної війни Гейбер І. П., Румянцева А. Г., завідувачка кафедрою в 70-і роки Марченко В. Г., ст. викладачі Глебова С. М., Никіфорова Г. М., Шевченко Л. Ф.      

З 1975 року кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент П’янова Ізабелла Юріївна.

У своїй діяльності колектив кафедри виходить з того, що у всі часи розвитку суспільства, особливо сьогодні в період інтенсивних політичних, економічних і культурних міждержавних відносин, знання іноземних мов є невід'ємною умовою формування висококваліфікованого фахівця.

Викладачами кафедри підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій. На кафедрі здійснюється наукова робота, яка дозволяє викладачам підвищувати свій педагогічний рівень і удосконалювати методику викладання іноземних мов. Останніми роками проводиться інтенсивна науково-методична робота у напрямі розробки і впровадження сучасних програмно-апаратних комплексів на основі інтернет-технологій з метою застосування принципів теорії індивідуалізації навчання іноземним мовам в процесі здійснення дистанційного вивчення іноземних мов, методико-діагностичного тестування і створення індивідуалізованих програм самостійної роботи студента. Постійно діє науково-методичний семінар з проблем інтенсифікації учбового процесу.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь в роботі науково-методичних семінарів, конференцій регіонального і національного рівня. Студенти виступають з доповідями на іноземних мовах на щорічних конференціях ОДЕКУ і національних студентських наукових конференціях, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов для студентів вищих учбових закладів, які вивчають іноземну мову як загальнонаукову дисципліну.

При кафедрі працює студентський клуб «Лінгвокраїнознавство» та “Сучасна ділова англійська мова”. Спільно з Центром післядипломної освіти здійснюється навчання бажаючих студентів на курсах поглибленого вивчення англійської мови.

Головні навчальні дисципліни кафедри: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням.


Great Speeches in History

The Dunkirk evacuation, code-named Operation Dynamo, and also known as the Miracle of Dunkirk, was the evacuation of Allied soldiers during World War II from the beaches and harbour of Dunkirk, in the north of France, between 26 May and 4 June 1940. The operation commenced after large numbers of Belgian, British, and French troops were cut off and surrounded by German troops during the six-week long Battle of France. In a speech to the House of Commons, British Prime Minister Winston Churchill called this "a colossal military disaster", saying "the whole root and core and brain of the British Army" had been stranded at Dunkirk and seemed about to perish or be captured. In his "we shall fight on the beaches" speech on 4 June, he hailed their rescue as a "miracle of deliverance".

Рекомендації з мовної освіти

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) – керівний документ, що використовується для опису досягнень тих, хто вивчає іноземні мови у Європі та, поступово, в інших країнах (Колумбія та Філіппіни).

Читати далі

Універсально визнаними є тест-системи від двох організацій: Cambridge University, Cambridge, UK; Educational Testing Service (ETS), Princeton University, New Jersey, USA. Базові міжнародні сертифікаційні іспити з англійської мови: PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL та TOEIC. Спеціалізовані іспити з англійської мови: SAT, GRE, GMAT та BEC.

Читати далі

Грантові можливості для студентів

Розроблені методичні рекомендації з метою проведення стислого огляду сучасних грантових можливостей, які надаються українським студентам фондами, програмами та окремими університетами країн Європи, США, Канади, Японії, Китаю та Австралії.

Читати далі

Available courses


Settings

Color Scheme